Chillax Sdn Bhd

CHILLAX : Chill + Relax

    Warna Biru : Melambangkan ketenangan dan kenyaman

    Heksagon Dinamik : Mempercayai setiap manusia mempunyai pelbagai potensi dalam berlainan sisi yang tersendiri

Just Do it Slow And Steady : Motto Syarikat Chillax Sdn Bhd

No. Pendaftaran SSM-PROTUNe: PROTUNe/2019/01
Tarikh Pendaftaran: 07 JANUARI 2019
Pendaftar: PERBADANAN SSM PROTUNe

MATRI L | Chillax Sdn Bhd
Moto

"Just Do It Slow And Steady"

Zukhruful Adenin Soleh Bin Jamnul Azhar

Menjadi penandatangan bagi setiap akaun syarikat Menjalinkan hubungan pihak luar (rakan niaga) Merancang, menyelaras dan mengawal setiap aktiviti yang diadakan oleh syarikat Memberi dorongan kepada ahli syarikat dalam melaksanakan tugas dan menjayakan aktiviti.

Selaku Pengurus Besar Syarikat Chillax Sdn Bhd menjadi satu benda yang patut bagi diri beliau untuk melakukan tugas dengan sempurna dan mudah.

Muhammad Adib bin Ahmad Zobri

(Pengurus Pentadbiran)

Menyediakan notis dan minit mesyuarat syarikat kepada para pemegang saham sebelum mesyuarat diadakan selewat-lewatnya tujuh hari sebelum tarikh mesyuarat akan diadakan.  

Menyimpan rekod kehadiran mesyuarat, memegang rekod peribadi ahli-ahli syarikat, kakitangan dan pemegang saham.

 Menyediakan agenda dan mencatat minit mesyuarat serta mengedarkan minit mesyuarat kepada para pemegang saham sebelum mesyuarat diadakan. 

Memantau dan memastikan semua ahli mengetahui serta melaksanakan tugas masing-masing Menjadualkan aktiviti serta tugas setiap ahli dalam semua projek. 

Memotivasikan serta memberi perangsang kepada ahli-ahli syarikat. 

Pembayaran gaji dan upah ahli syarikat. 

Beliau menyelaraskan pembahagian tugas ahli-ahli syarikat.

 Menyediakan Sijil Saham Ahli dan diberikan kepada Pengarah Kewangan. 

Bertindak sebagai setiausaha syarikat dan sebagai orang kanan kepada Pengarah Urusan mewakili Pengarah Urusan dalam mesyuarat dan sebarang perjumpaan sewaktu ketiadaannya.

Muhammad Afif Bin Fisul

(Pengurus Pengeluaran)

MERANCANG SEGALA PERLAKSANAAN PROJEK 

 -MEMASTIKAN PROJEK BERJALAN MENGIKUT JADUAL 

 -MENYIMPAN DAN MENJAGA KESELAMATAN STOK DAN PERALATAN 

 -MENINJAU PANDANGAN PELANGGAN TERHADAP PEMILIHAN PRODUK.

Muhammad Hakim Bin Rashdan

(Pengurus Pemasaran)

Memastikan segala proses pemasaran produk dan perkhidmatan syarikat berjalan dengan lancar.

 Menawarkan segala promosi bagi setiap projek syarikat. 

Mengenal pasti setiap kelemahan pesaing dan mempertingkatkan mutu pemasaran. 

Merancang segala aktiviti pemasaran dan merekodkan dalam laporan pemasaran. 

Memastikan aktiviti pemasaran berjalan dengan lancar dan mengikut setiap aspek yang telah ditetapkan.

 Memastikan setiap projek syarikat mendapat sambutan daripada para pelanggan. 

Menetapkan sasaran belian dan jualan bagi setiap projek syarikat yang telah dianjurkan. 

Memantau segala proses pengeluaran agar tidak berlaku kecacatan pada produk apabila dipasarkan. 

Menjalankan promosi bagi setiap projek syarikat agar ianya mendapat sambutan yang berterusan daripada pelanggan..

Mohamad Irfan Bin Mohamad Jasni

(Pengurus Kewangan) 

- Merekod setiap wang keluar dan masuk bank. 

 - Merancang perbelanjaan wang dan keperluan syarikat. 

 - Mengawal perbelanjaan syarikat dengan mencadangkan dan melaksanakan kaedah-kaedah yang dirasakan perlu. 

 - Menyimpan wang dengan selamat mengikut prosuder yang telah ditetapkan.

 - Memperolehi sumber kewangan melalui saham.

 - Mengemaskinikan lejar dan menyediakan penyata untung rugi serta kunci kira-kira setiap bulan.

Muhammad Hadi Naufal Bin Mohd Ramzani

Pengurus I.T

Konvensyen Negeri Perlis

Chillax Sdn Bhd telah mengambil bahagian di dalam Konvensyen PROTUNe Peringkat Negeri Perlis.

Kategori dimenangi: Penyediaan Laporan Tahunan Terbaik 2019

Konvensyen Nasional 2019

Chillax Sdn Bhd telah menyertai Konvensyen PROTUNe Peringkat Kebangsaan di Kuala Lumpur.

Status Penyertaan: Peserta Negeri Perlis

Countdown Tarikh Konvensyen Negeri (18/11/2019)

Lokasi Syarikat

Bengkel Pembubaran Syarikat & Persembahan | Modul 7

 

     23 Januari 2019

Mesyuarat Agong

21-23 Februari 2019

Kursus Pengurusan Syarikat (PROTUNe)

   25-29 March 2019

Jualan Hari Sukan Tahunan Matri

  5-7 April 2019

Kem Program Tunas Niaga

  27-30 April 2019

Jualan Hari Anugerah Cemerlang Matri

 5 May - 4 June 2019

Jualan Sepanjang Bulan Ramadhan

 5-7 June 2019

Bengkel Pembangunan Website Program Tunas Niaga (PROTUNe)

Garismasa Chillax Sdn Bhd

Carta Organisasi