Zeaa Sdn Bhd
  • Z - Zafar [Kemenangan & Kejayaan] 
  • E - Explore [Mengembara]
  • A - Amanah
  • A - Adil

No. Pendaftaran SSM-PROTUNe: PROTUNe/2019/09
Tarikh Pendaftaran: 07 JANUARI 2019
Pendaftar: PERBADANAN SSM PROTUNe

Penasihat

Penasihat
Pengetua |  [nama pengetua]

Guru Penasihat
Guru Pembimbing I | PUAN  SYUHAIRAH  BINTI DAHLAN

Guru Pembimbing
Guru Pembimbing II | PUAN  SAZLINA  BINTI JAAFAR

Pengurus Besar
NUR ZULAIKA BINTI JAMIL
Pengurus BesarTANGGUNGJAWAB:
MENGETAHUI SEGALA AKTIVITI SYARIKAT
*MENJADI PENGERUSI SYARIKAT 
*MEMERIKSA TUGAS-TUGAS YANG DIJALANKAN OLEH PEGASWAI-PEGAWAI SYARIKAT SETIAP MINGGU
*MENINGKATKAN SEMANGAT AHL-AHLI
*MENYELARAS PROSES PEMBUBARAN 

TUGAS:
*MERANCANG,MENGAWAL DAN MENYELARAS KESELURUHAN AKTIVITI SYARIKAT
*MEMBEKALKAN LAPORAN TERTENTU APABILA DIMINTA 
*MENYELIA AKTIVITI PENGURUS-PENGURUS AGAR DILAKSANAKAN
*MENJADI PENGHUBUNG DENGAN PIHAK LAIN
*MEMIMPIN DAN MENDORONG AHLI AGAR BERI SUMBANGAN

SMKSSA | Zeaa Sdn Bhd
MOTTO

"inovasi kami, kegembiraan anda"

Bengkel Pembubaran Syarikat & Persembahan | Modul 7

Konvensyen Negeri Perlis

Zeaa Sdn Bhd telah mengambil bahagian di dalam Konvensyen PROTUNe Peringkat Negeri Perlis.

Kategori dimenangi: Penyediaan Laporan Tahunan Terbaik 2019

Konvensyen Nasional 2019

Zeaa Sdn Bhd telah menyertai Konvensyen PROTUNe Peringkat Kebangsaan di Kuala Lumpur.

Status Penyertaan: Peserta Negeri Perlis

Kalendar 2019

Carta Organisasi

Image